Řešení

Vyvolávací systém Oresyt

Vyvolávací systém Oresyt představuje efektivní nástroj pro řízení toku klientů, jejich řazení do front dle činností a zejména následné vyhodnocení - jak ke zjištění celkové návštěvnosti, tak k určení přehledu nejčastěji požadovaných činností, stanovení efektivity práce jednotlivých pracovníků a podobně.

Náš systém je vhodný jak pro ordinace lékařů, drobné čekárny a další menší podniky, tak pro rozsáhlejší místa, jako jsou nemocnice, polikliniky, bankovní instituce, pojišťovny a další. Mimo standardních možností, jako je tisk lístku, vyvolání klienta, jeho přesměrování na jinou přepážku (s rozsáhlými možnostmi nastavení) vyniká systém Oresyt zejména jednoduchým používáním a řadou funkcí, které usnadní práci nejenom samotným operátorům, ale i správcům systému a pověřeným manažerům.

Vyvolávací systém je tvořen několika základními prvky:

  • Kiosek - pomocí kiosku klient vybírá činnost, která je důvodem jeho návštěvy. Podobu lístku je možné plně konfigurovat prostřednictvím Aplikace správce. Kiosek dodáváme v odolném, antivandalním provedení s integrovanou detekcí konce papíru. Vzhled uživatelského rozhraní i fyzické provedení kiosku lze samozřejmě přizpůsobit korporátní identitě společnosti.
  • Hlavní displej - prostřednictvím hlavního displeje je klient zvukově i vizuálně upozorněn na vyvolání a číslo přepážky, ke které se má dostavit. V údobí mezi jednotlivými vyvoláními lze na hlavním displeji promítat audiovizuální projekce (reklamy, upozornění, rady) a doplňkové textové informace.
  • Přepážkový displej - na těchto displejích se zobrazují jak podrobné informace o obsluze za přepážkou, tak informace o čísle přepážky a aktuálně obsluhovaného klienta
  • Aplikace operátora - jejím prostřednictvím spravuje pracovník obsluhy frontu klientů, kteří čekají na odbavení. Tato aplikace umožňuje zobrazení podrobností o daném klientu, přesměrování, apod.
  • Alternativní displeje - požadavky našich klientů jsou rozličné a kromě výše uvedených typů displejů nabízíme rovněž displeje sdružené, souhrnné, účelové a další. V případě potřeby dokážeme dodat libovolný jiný typ displeje dle požadavků zákazníka.
  • Aplikace správce - prostřednictvím této aplikace má pověřený pracovník možnost nejenom konfigurovat veškerý systém, definovat činnosti, pracovníky, displeje, potisky lístků, reklamní zprávy na hlavním displeji a další úkony, ale také nahlížet do statistik a vyhodnocovat činnost jednotlivých pracovníků.
  • Objednávkový systém - náš vyvolávací systém je možné plně integrovat s webovým rozhraním, jehož prostřednictvím se mohou uživatelé sami objednávat na určený čas a místo. Veškeré údaje z webu jsou v pravidelných intervalech synchronizována na příslušnou pobočku firmy. Objednávkový systém lze ovšem provozovat i samostatně a je vhodný například k rezervací sportovišť či jiných prostor nebo činností.

Obchůzkový systém Ovesyt

Obchůzkový systém skýtá hned několik úrovní využití, ale jeho základní funkcí je samozřejmě funkce organizačně-evidenční. Fyzická ostraha objektů představuje v současnosti vzhledem k rostoucí zástavbě a modernizaci podniků velice ostře sledovanou záležitostí. Zákazníci, kteří využívají služeb fyzické ostrahy, však očekávají stále přesnější informaci o službách, za které platí. Díky evidenci kontrolních obchůzek jednotlivých strážných lze zákazníkům přehlednou formou doložit realizované prohlídky, včetně vyčerpávajících detailů, které dříve nebyly možné. Sestavení přehledu realizovaných obchůzek (například jako příloha k měsíčnímu vyúčování) je v systému Ovesyt dílem okamžiku. Není samozřejmě bez zajímavosti, že přístup k údajům o realizovaných obchůzkách může mít v reálném čase také sám zákazník a "kontrolovat" tímto způsobem svěřený dohled nad svým majetkem.

Čímž se dostáváme k druhé významné funkci systému Ovesyt, a to je funkce kontrolní. Pracovníci fyzické ostrahy (strážní) jsou také jen lidé a při výkonu jejich činnosti lze navzdory nejrůznějším opatřením zaznamenat více či méně významná pochybení. Za největší možné pochybení lze považovat případy, kdy strážní sice papírově vykazovali výkony, ale fyzické obchůzky ve skutečnosti nerealizovali.

Se systémem Ovesyt již není nic takového možné. Pracovní výkazy jednotlivých strážných je možné vyhodnocovat a jejich odměnu podmínit minimální požadovanou úrovní chybovosti při provádění fyzické ostrahy.

OvesytStandard

Aplikace OvesytStandard představuje jednoduché řešení pro distribuovaný sběr dat sloužících k vyhodnocení výkonnosti pracovníku fyzické ostrahy. Na rozdíl od řešení OvesytProfi probíhá sběr dat v tzv. offline režimu (tedy bez připojení na sběrný server v reálném čase), kdy jsou hodnoty jednotlivých kontrolních bodů ukládány na mobilní zařízení a v různých periodách vyčítány pro účely následného zpracování.

K odesílání a sběru těchto dat slouží právě aplikace OvesytStandard. Její jednoduché ovládání je vhodné pro nasazení do nejrůznějších provozů a díky nízkým technickým požadavkům je možné ji provozovat i na podprůměrně výkonných strojích.

Samotné statistické a organizační zpracování dat provádí serverová aplikace OvesytOnline, která je registrovaným uživatelům dostupná 24 hodin denně z jakéhokoliv místa na světě, kde je dostupný internet. Výhodou tohoto přístupu je centralizovaná správa dat bez nutnosti instalace jakékoliv další aplikace.

OvesytProfi

Aplikace OvesytProfi nabízí oproti verzi OvesytStandard okamžitý sběr informací z mobilních terminálů tzv. online režim (mobilní terminály jsou připojení na server v reálném čase). Server zpracovává tyto data a nabízí je uživatelům prostřednictví systému OvesytOnline v nejkratší možné době k nahlédnutí.

OvesytOnline

Systém OvesytOnline představuje srdce a zejména těžiště celého systému Ovesyt. Slouží ke konfiguraci obchůzek, přístupových práv, vyhodnocování efektivity práce a sběr dat z nejrůznějších zařízení, které jsou se systémem kompatibilní. Nedílnou součástí systému je i rozsáhlé statistické centrum, jehož prostřednictvím lze ze získaných dat vyčítat přesně ty informace, které zrovna potřebujete.

Statistické akonfigurační centrum samozřejmě nemůže existovat bez vstupních zařízení - těmi jsou aplikace OvesytStandard (jednoduché offline čtení kontrolních bodů) a OvesytProfi (aplikace pro pokročilý reporting obchůzkové činnosti v reálném čase, včetně možností hlasových a obrazových služeb).

Docházkový systém Atesyt

Docházkový systém Atesyt je určen primárně do menších až středních objektů a společností, které řeší nejenom otázku kontroly vstupů, ale také integrovaný reporting přítomnosti na pracovišti. Využíváme moderní dotykové i bezkontaktní technologie, jejichž prostřednictvím systém identifikuje jednotlivé pracovníky a dle míry oprávnění povolí - či naopak znemožní - vstup do objektu.

Zatímco systém AtesytStandard využívá 7" dotykový panel, jehož prostřednictvím zaměstnanci zadávají své přístupové kódy a důvody odchodu, verze AtesytPlus a AtesytProfi pracují s bezkontaktními kartami (či jinou kompatibilní technologií, využívá-li společnost již nějakou) a možností ovládání zámků dle definovaných pravidel.

Samozřejmostí jsou přehledné výstupy docházky, které lze použít jako podklady pro sestavování mezd, zjištění aktuální přítomnosti ostatních zaměstnanců na pracovišti a další doplňkové informace. V návaznosti na požadavcích zákazníka lze realizovat vlastní pohledy na získaná data, aby reflektovala konkrétní potřeby společnosti.

Kamerový dohledový systém Kadesyt

Kamerový systém Kadesyt je určen pro řízený záznam z bezpečnostních kamer v návaznosti na různých událostech. Pilotní nasazení tohoto systému bylo určeno pro čerpací stanice, odkud se brzy rozšířil do různých jiných oblastí, které vyžadují selektivní vytváření záznamů a jejich jednoznačná identifikace.

Na rozdíl od klasických videozáznamů, které bývají po uplynutí určité lhůty odstraňovány, dokáže kamerový dohledový systém Kadesyt nahraná data zálohovat na externí úložiště, FTP server či místní disk.

Největší výhodou systému Kadesyt je však synchronizovaný záznam z více míst, díky kterému lze událost, jež záznam spustila, sledovat paralelně z více kamer současně, a tyto záznamy přehledným způsobem zálohovat na určené místo.

Záznam videí je spouštěn libovolnými definovanými externími událostmi - může se jednat o zahájení či skončení tankování na čerpací stanici, otevření dveří v obchodě či jakékoliv jiné události. Záznamy z videí jsou následně zpracovány, oříznuty o nepotřebná obrazová data, zkomprimována do formátu AVI a odeslána na cílové úložiště.

Správa systému Kadesyt probíhá prostřednictvím intuitivního webového rozhraní, přístupného z bezpečnostních důvodů pouze v rámci intranetové sítě dané lokality.

Systém je kompatibiltní s většinou bezpečnostních kamer na českém trhu, a to i včetně starších modelů, které jsou přístupné prostřednictvím místní sítě.